Bolehkah saya mendapat token jika saya membeli kurang daripada RM10?