Saya telah membuat permintaan wang kepada rakan menggunakan Boost. Namun mereka membuat pembayaran kepada saya menggunakan tunai. Bagaimanakah saya boleh menandakan bahawa ianya telah dibayar?