" Bolehkah saya meminta wang daripada berbilang orang?"