Mengapakah saya menerima mesej 'masa tamat' atau 'time-out' ketika saya ingin membuat penambahan wang?