Mengapakah baki Boost Wallet saya berkurangan daripada yang dijangka walaupun saya tidak melakukan sebarang transaksi?